Projektai

EU

UAB „Vestaka“ 2014m. rugsėjo 19d. pasirašė projekto „UAB „Vestaka“ eksporto plėtros skatinimas“, projekto kodas Nr.VP2-2.1-ŪM-04-K-05-126, finansavimo ir administravimo sutartį, finansuojamą pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonę VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimybės“.

UAB „VESTAKA“, kurios pagrindinė veiklos kryptis yra krovinių ekspedijavimas geležinkelių transportu, jau 15 m. dirba šioje srityje ir įsitvirtino šalies rinkoje kaip stabilus ir patikimas ekspeditorius, kurio pagrindiniai klientai – Lietuvos įmonės, vežančios savo krovinius į/iš Lietuvos. Tačiau Lietuvos rinka yra sąlyginai maža, todėl įmonė, siekdama plėsti savo veiklą ir išnaudoti projekto „Rail Baltica“ sukuriamas galimybes, pastaruoju metu intensyviai ieško naujų užsienio rinkų ir klientų. 

Skaityti plačiau

Efektyviausias būdas tai padaryti – dalyvavimas tarptautinėse transporto parodose, kurių metu galima pristatyti įmonės teikiamas paslaugas, greitai išsiaiškinti užsienio rinkų poreikius ir subtilybes, užmegzti ryšius su potencialiais užsienio klientais ir (ar) partneriais. Dalyvavimas parodose leistų padidinti įmonės apyvartą ir eksporto dalį bendroje pardavimų struktūroje, o naujų klientų pritraukimas savo ruožtu didintų šalies transporto sektoriaus konkurencingumą ir prisidėtų prie BVP augimo. Pastarieji 2 metai – kritiniai Projekto sėkmei, kadangi, įgyvendinant projektą „Rail Baltica“, 2015 m. pab. europinė vėžė sujungs Kauną su Varšuva, kas atvers naujas užsienio rinkas ir sukurs geresnes sąlygas verslo plėtrai. Norint laiku išnaudoti šias aplinkybes ir padidinti įmonės eksporto apimtis, būtina jau 2014-2015 m. kuo plačiau pristatyti UAB „VESTAKA“ teikiamas paslaugas užsienio rinkose. Atsižvelgiant į tai, UAB „VESTAKA“ šiuo laikotarpiu planuoja aplankyti (sudalyvauti) kuo daugiau specializuotų tarptautinių transporto parodų. 

Projekto finansavimas

Projektui įgyvendinti skiriama iki 64973,00 Lt (neįskaitant PVM). Finansavimo intensyvumas iki 60 proc.

Projekto įgyvendinimo laiktotarpis – 2014m. lapkričio mėn. – 2015m. birželio mėn.